ข่าว : โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ระยะที่ 2

รายละเอียด  : ขอให้ประชาชน ผู้ว่างงาน ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลกรุงชิงที่สนใจ สามารถเข้าร่วมโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ระยะที่ 2 (กำหนดการจ้าง จำนวน 5 คน ระยะเวลาการจ้างงาน 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย.2563 ) สมัครได้ที่ http://asu.rmutsv.ac.th/system/academic/kr.html สนใจ สามารถติดต่อได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน ตำแน่งหัวหน้าหน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม โทร.0815697303ผู้แจ้งข่าว : อบต.กรุงชิง ประกาศเมื่อ :