ข่าว : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรือง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง ประจำปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด  : รับสมัครตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) จำนวน 1 อัตราผู้แจ้งข่าว : งานบริหารงานบุคคล ประกาศเมื่อ :