ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
08 ต.ค. 2564
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
05 ต.ค. 2564
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรือง ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยแอ่ง ช่วงที่ 1 (จุดเชื่อมต่อถนนคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.39-006 สายหัวสะพาน ดาวน์โหลดเอกสาร
33
21 ก.ย. 2564
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรือง ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสารวัตรด้วน ช่วงที่ 1 (จุดเชื่อมต่อถนนคอนกรีตสายห้วยแอ่ง) หมู่ที่ 6 บ้านปากลง ตำบลกรุ ดาวน์โหลดเอกสาร
32
20 ก.ย. 2564
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเภก ช่วงที่ 3 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิมจุดควนสวนนายเอกชัย-สวนนัฐพจน์) บ้านเปียน ดาวน์โหลดเอกสาร
29
16 ก.ย. 2564
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
15 ก.ย. 2564
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
13 ก.ย. 2564
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
13 ก.ย. 2564
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
02 ก.ย. 2564
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่องรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
03 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48