ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยแทงแม่ ช่วงที่ 4 (จุดต่อท่อเหลี่ยมบ้านครูแคว็ด-บ้านผู้ช่วยอูด) บ้านห้วยตง หม ดาวน์โหลดเอกสาร
2
27 มิ.ย. 2565
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยในวัง ช่วงที่ 9 (จุดต่อเขตหมู่ที่ 8-หมู่ที่ 7-สวนนายจารึก) บ้านทับน้ำเต้า หม ดาวน์โหลดเอกสาร
2
24 มิ.ย. 2565
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
02 มิ.ย. 2565
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำตกคลองเสียน ช่วงที่ 1 (จุดเชื่อมต่อถนนคอนกรีตสายคลองเสียน-สวนนายจวง) บ้านปากลง หมู่ที่ 6 ตำบลกร ดาวน์โหลดเอกสาร
42
09 พ.ค. 2565
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่องรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
05 พ.ค. 2565
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
26 เม.ย. 2565
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเเสริมเหล็กสายน้ำตกคลองเสียน ช่วงที่ 1 (จุดเชื่อมต่อถนนคอนกรีตสายคลองเสียน-สวนนายจวง) บ้านปา ดาวน์โหลดเอกสาร
64
25 เม.ย. 2565
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกรุงนาง ช่วงที่ 5 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิมจุดวัดกรุงนาง-สวนผู้ช่วยสาว) บ้านสวนปรางค์ หมู่ที่ 5 ตำบลกร ดาวน์โหลดเอกสาร
39
21 เม.ย. 2565
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองโปง ช่วงที่ 4 (จุดต่อจากถนนคอนกรีตเดิมจุดหมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 4 สวนนางนาตยา) บ้านห้วยแห้ง หมู่ท ดาวน์โหลดเอกสาร
32
20 เม.ย. 2565
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
12 เม.ย. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52