ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
7
22 มิ.ย. 2565
2 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
21 มิ.ย. 2565
3 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
21 มิ.ย. 2565
4 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
08 มิ.ย. 2565
5 ประกาศ เรื่องการรับสมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
02 มิ.ย. 2565
6 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
01 มิ.ย. 2565
7 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
27 พ.ค. 2565
8 ประกาศ เรื่องยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหนังสือรับรองการและให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
26 พ.ค. 2565
9 ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปตอบแบบสำรวจประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
34
24 พ.ค. 2565
10 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15-16/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
23 พ.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39