ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
2
28 ต.ค. 2564
2 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
2
27 ต.ค. 2564
3 การชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต ดาวน์โหลดเอกสาร
5
26 ต.ค. 2564
4 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
5
26 ต.ค. 2564
5 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
5
25 ต.ค. 2564
6 ประกาศ ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
21 ต.ค. 2564
7 ประกาศ เรื่องกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
12 ต.ค. 2564
8 ประกาศ เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง ดาวน์โหลดเอกสาร
13
06 ต.ค. 2564
9 ประกาศ เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง ดาวน์โหลดเอกสาร
13
06 ต.ค. 2564
10 รางวัล สุดยอดผู้นำท้องถิ่น ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
04 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34