ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลปฏิบัติงานให้บริการภายในอาคารพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลกรุงชิง
  รายละเอียด :

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง มีความประสงค์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลปฏิบัติงานให้บริการภายในอาคารพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลกรุงชิง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 24 คน