ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ข้อมูล(ร่าง)แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2565-2569)
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 35 คน