ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การแจ้งเหตุการไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายก อบต.และ ส.อบต. ในวันอาทิตย์ ที่ 28 พ.ย. 2564
  รายละเอียด :

 ในวันเลือกตั้ง นายก อบต.และ ส.อบต. วันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งอบต. เนื่องจากมีเหตุจำเป็นตามที่กฎหมายกำหนด สามารถแจ้งเหตุการไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ โดยเริ่มแจ้งวันที่ 21-27 พ.ย.2564 และวันที่ 29 พ.ย.-5 ธ.ค.2564 เพื่อมิให้ถูกจำกัดสิทธิต่างๆตามที่กฎหมายกำหนด โดยแจ้งต่อ...

1. นายทะเบียนอำเภอด้วยตนเอง หรือ

2. แจ้งทางไปรษณีย์ หรือ

3. แจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามลิงก์ด้านล่างนี้

https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/mai

 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 52 คน