ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ สีบัตรเลือกตั้ง ในการเลือกตั้ง อบต.
  รายละเอียด :

 ประชาสัมพันธ์ สีบัตรเลือกตั้ง ในการเลือกตั้ง อบต.

บัตรเลือกตั้งนายกฯ / สีแดง
บัตรเลือกตั้ง ส.อบต. / สีน้ำเงิน
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-17.00 น.
เข้าคูหารับบัตรสองใบ
บัตรเลือกตั้งนายกฯ / สีแดง / X เลือกได้หมายเลขเดียว
บัตรเลือกตั้ง ส.อบต. / สีน้ำเงิน / X เลือกได้ไม่เกินจำนวนที่จะพึงมีในแต่ละเขตเลือกตั้ง
หากไม่ประสงค์ไม่เลือกผู้สมัครใด ให้ X ในช่องไม่ประสงค์เลือกตั้งผู้สมัครใด
"ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส"
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 16 คน