ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรือง ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสารวัตรด้วน ช่วงที่ 1 (จุดเชื่อมต่อถนนคอนกรีตสายห้วยแอ่ง) หมู่ที่ 6 บ้านปากลง ตำบลกรุ
  รายละเอียด :

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง มีความประสงค์ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสารวัตรด้วน ช่วงที่ 1 (จุดเชื่อมต่อถนนคอนกรีตสายห้วยแอ่ง) หมู่ที่ 6 บ้านปากลง ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ให้ทราบโดยทั่วกัน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 32 คน