กิจกรรม : การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง ครั้งแรก
รายละเอียด :
    

              วันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายณัฏฐพล  พราหมพูน ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอนบพิตำ พร้อมด้วย นายเมธากร  ศรียะพันธุ์ ท้องถิ่นอำเภอนบพิตำ  ตลอดจน สมาชิกสภา อบต.กรุงชิง จำนวน 11 คน ร่วมการประชุมสภา อบต.กรุงชิง ครั้งแรก ณ ห้องประชุมสภา อบต.กรุงชิง ทั้งนี้นายณัฏฐพล ได้กล่าวเปิดการประชุมสภา อบต.กรุงชิงครั้งแรก โดยมีนางสาวนฤมล  ม่วงหิมพานต์ ปลัด อบต.กรุงชิง (เลขานุการสภาชั่วคราว) เชิญ นายจิรวุฒิ  เมืองสุวรรณ  ส.อบต. หมู่ที่ 1 (ผู้มีอาวุโสสูงสุด) เป็นประธานสภาชั่วคราว เพื่อเลือกประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภา อบต.กรุงชิง  ผลปรากฏว่า นายเอียด  สุประดิษฐ์ ได้รับเลือกเป็นประธานสภา อบต.กรุงชิง นายวิเชษฐ  จันชุม ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภา อบต.กรุงชิง และ นายนิรันดร์   หาญสกุล  ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภา อบต.กรุงชิง ตามลำดับ จากนั้นที่ประชุมได้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2565 

 

                                                                                           ภาพ/ข่าว โดย  เบญจวรรณ    ทินรงค์

                                                                                       เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวชำนาญงาน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 มกราคม 2565    อ่าน 23 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**