ข่าว : ประชาสัมพันธ์ สีบัตรเลือกตั้ง ในการเลือกตั้ง อบต.

รายละเอียด  : ประชาสัมพันธ์ สีบัตรเลือกตั้ง ในการเลือกตั้ง อบต.
     
บัตรเลือกตั้งนายกฯ / สีแดง
     
บัตรเลือกตั้ง ส.อบต. / สีน้ำเงิน
     
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-17.00 น.
     
เข้าคูหารับบัตรสองใบ
     
บัตรเลือกตั้งนายกฯ / สีแดง / X เลือกได้หมายเลขเดียว
     
บัตรเลือกตั้ง ส.อบต. / สีน้ำเงิน / X เลือกได้ไม่เกินจำนวนที่จะพึงมีในแต่ละเขตเลือกตั้ง
     
หากไม่ประสงค์ไม่เลือกผู้สมัครใด ให้ X ในช่องไม่ประสงค์เลือกตั้งผู้สมัครใด
     
"ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส"ผู้แจ้งข่าว : สำนักงานปลัด อบต.กรุงชิง ประกาศเมื่อ :