ข่าว : การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า รุ่นที่ 2 ประจำปี 2563

รายละเอียด  : ท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการบุคคลทั่วไปที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับช่างไฟฟ้า รุ่นที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 การฝึกอบรมในช่างไฟฟ้า ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช (ระหว่างวันที่ 21-23 และ 24 ก.ค.2563) ท่านใดสนใจ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 10 ก.ค.2563 โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายสุริยนต์ ไร่ข้าว โทร.081-4956808 กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถผู้แจ้งข่าว : อบต.กรุงชิง ประกาศเมื่อ :