ข่าว : ขอเชิญประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทน์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

รายละเอียด  : ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ พระเมรุมาศและซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ประจำอำเภอนบพิตำ วัดใหม่ไทยเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ผู้แจ้งข่าว : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง ประกาศเมื่อ :