ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่องรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
04 พ.ย. 2562
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
25 ต.ค. 2562
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่องรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
02 ต.ค. 2562
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่องรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
02 ก.ย. 2562
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะถนนสายบ้านปากลง-ห้วยลำลูกดิน บ้านปากลง หมู่ที่ 6 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวด ดาวน์โหลดเอกสาร
22
02 ส.ค. 2562
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่องรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
02 ส.ค. 2562
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่องประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะถนนทางหลวงหมายเลข 4186 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 4140(โรงเหล็ก)-ห้วยพาน-ปากลง-บ้านสวนปรางค์ หมู่ที่ 5 ตำบลก ดาวน์โหลดเอกสาร
16
15 ก.ค. 2562
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถนนน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุชาติ ช่วงที่ 1 (จุดเชื่อม ดาวน์โหลดเอกสาร
6
08 ก.ค. 2562
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะถนนทางหลวงหมายเลข 4186 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 4140(โรงเหล็ก)-ห้วยพาน-ปากลง บ้านสวน ดาวน์โหลดเอกสาร
6
05 ก.ค. 2562
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่องรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
02 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38