ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเปียน-ชามเพรง (จุดแก่งนายทอง) บ้านเปียน หมู่ที่ 4 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศร ดาวน์โหลดเอกสาร
13
23 เม.ย. 2564
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิงเรื่องประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเปียน-ชามเพรง(จุดแก่งนายทอง)บ้านเปียน หมู่ที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
14
20 เม.ย. 2564
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
05 เม.ย. 2564
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
22 มี.ค. 2564
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
22 มี.ค. 2564
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
22 มี.ค. 2564
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
22 มี.ค. 2564
8 ประกาสองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาเหลี้ยม ช่วงที่ 3 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิมจุดควนตีหล้อ - สวนนายสุชีพ) บ้านห้วยพาน หมู่ที่ 2 ตำบลกร ดาวน์โหลดเอกสาร
27
19 มี.ค. 2564
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย ศสมช. ช่วงที่ 2 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิมจุดสวนผู้ใหญ่สู้ - สวนนายเล็ก) บ้านห้วยตง หมู่ที่ 7 ตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
27
19 มี.ค. 2564
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยกรูด ช่วงที่ 1 (จุดต่อถนนสายแยกทางหลวง 4186 - บ้านห้วยตง - สวนนายราย) บ้านทับน้ำเต้า หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
19 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46