ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นนพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ดาวน์โหลดเอกสาร
58
30 ต.ค. 2562
2 แก้ไขประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ดาวน์โหลดเอกสาร
49
24 ต.ค. 2562
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
45
22 ต.ค. 2562
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
15 ต.ค. 2562
5 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
04 ต.ค. 2562
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่องรายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
04 ต.ค. 2562
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
04 ต.ค. 2562
8 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
01 ต.ค. 2562
9 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
90
30 พ.ค. 2562
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
34
24 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27