ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
  รายละเอียด :

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง มีความประสงค์จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ปรจำภาคเรียนที่ 2/2562 จึงประกาศเปิดเผยราคากลางให้ทราบโดยทั่วกัน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 7 คน