ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่องรายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ให้ทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 13 คน