ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่องรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2562
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง ประกาศรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2562 ให้ทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 8 คน