ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่องประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะถนนทางหลวงหมายเลข 4186 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 4140(โรงเหล็ก)-ห้วยพาน-ปากลง-บ้านสวนปรางค์ หมู่ที่ 5 ตำบลก
  รายละเอียด :

 ด้วยองค์การบริหารส่วยตำบลกรุงชิง มีความประสงค์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะถนนทางหลวงหมายเลข 4186 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 4140(โรงเหล็ก)-ห้วยพาน-ปากลง-บ้านสวนปรางค์ หมู่ที่ 5 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ให้ทราบโดยทั่วกัน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 16 คน