ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกรุงนาง ช่วงที่ 5 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิมจุดวัดกรุงนาง-สวนผู้ช่วยสาว) บ้านสวนปรางค์ หมู่ที่ 5 ตำบลกร
  รายละเอียด :

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง มีความประสงค์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกรุงนาง ช่วงที่ 5 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิมจุดวัดกรุงนาง-สวนผู้ช่วยสาว) บ้านสวนปรางค์ หมู่ที่ 5 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ให้ทราบโดยทั่วกัน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 39 คน