ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองโปง ช่วงที่ 4 (จุดต่อจากถนนคอนกรีตเดิมจุดหมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 4 สวนนางนาตยา) บ้านห้วยแห้ง หมู่ท
  รายละเอียด :

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองโปง ช่วงที่ 4 (จุดต่อจากถนนคอนกรีตเดิมจุดหมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 4 สวนนางนาตยา) บ้านห้วยแห้ง หมู่ที่ 9 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ให้ทราบโดยทั่วกัน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 32 คน