ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเสียน ช่วงที่ 7 (ต่อถนนคอนกรีตเดิมจุดสวนหมอรัตน์) บ้านปากลง หมู่ที่ 6 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเสียน ช่วงที่ 7 (ต่อถนนคอนกรีตเดิมจุดสวนหมอรัตน์) บ้านปากลง หมู่ที่ 6 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 32 คน