ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิงเรื่องประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเปียน-ชามเพรง(จุดแก่งนายทอง)บ้านเปียน หมู่ที่
  รายละเอียด :

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง มีความประสงค์จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเปียน-ชามเพรง(จุดแก่งนายทอง)บ้านเปียน หมู่ที่ ๔ ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จึงประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางให้ทราบโดยทั่วกัน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 14 คน