ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง แจ้งถอนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาจ้าง
  รายละเอียด :

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง มีความประสงค์ประกาศการแจ้งถอนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาจ้าง ให้ทราบโดยทั่วกัน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 มกราคม. 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 57 คน