ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง ได้ดำเนินการจัดทำประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2564 ให้ผู้เสียภาษีชำระภาษีตามแบบแจ้งประเมิน ภายในเดือนเมษายน 2564 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 มกราคม. 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 51 คน