ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ ๒๕๖๔
  รายละเอียด :

 ประชาสัมพันธ์ ภาษีป้ายอัตราใหม่ 

เริ่มการจัดเก็บภาษีประจำปี 2564

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 59 คน