กิจกรรม : กิจกรรมรณรงค์แต่งกายชุดสีขาว เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา
รายละเอียด :
    

             ด้วยสำนักงานพระุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญชวนบุคลากรในสังกัดแต่งกายชุดสีขาวและปฏิบัติตามหลักศีล 5 ธรรม 5   เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก (นครเมืองธรรมะ เมืองพระ)  ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 9 - 15 พ.ค.2565 เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ระลึกถึงพระคุณอันประเสริฐขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการตรัสรู้  อริยสัจและโปรดเวไนยสัตว์ได้นำหลักธรรมคำสอนไปใช้ในการดำรงชีวิต 

 

                                                                                                         ภาพ/ข่าว โดย  เบญจวรรณ      ทินรงค์

                                                                                                    เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวชำนาญงาน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565    อ่าน 27 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**