กิจกรรม : โครงการรณรงค์และกำจัดขยะอย่างถูกสุขลักษณะในชุมชน


รายละเอียด :
    

           อบต.กรุงชิง ร่วมกับ รพสต.บ้านเปียน หมู่ที่ 4 ต.กรุงชิง จัดโครงการรณรงค์และกำจัดขยะอย่างถูกสุขลักษณะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน/แกนนำมีความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง สนับสนุนการเพิ่มรายได้ในครัวเรือนและชุมชน โดยมีกิจกรรมดังนี้ 

1. การบรรยายให้ความรู้

2. กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้การจัดการขยะ

3. กิจกรรมศึกษาดูงานธนาคารขยะศาลาขี้เหล็ก ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา และ ร้านวงศ์พาณิชย์ ต.พระพรหม อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

4. กิจกรรมทำที่จัดเก็บขยะอันตราย 4 หมู่บ้าน 4 จุด

5. กิจกรรมจัดทำผลิตภัณฑ์จากขยะและกิจกรรมบ้านสวยเรือนสะอาด

 

                                                                                             ภาพ/ข่าว  โดย เบญจวรรณ   ทินรงค์

                                                                                        เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 กันยายน 2562    อ่าน 7 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**