กิจกรรม : โครงการปลูกหญ้าแฝกบริเวณพื้นที่ลาดชันเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ

รายละเอียด :
    

                          องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง ได้เล็งเห็นความสำคัญในการปลูกหญ้าแฝกเพื่อสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการรณรงค์การใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน  ทรัพยากรน้ำ และสิ่งแวดล้อม  จึงได้จัดโครงการปลูกหญ้าแฝกบริเวณพื้นที่ลาดชันเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ ถนนรอบสระบ้านห้วยแห้ง หมู่ที่ 9 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

                                                                                                                             ภาพ/ข่าว โดย เบญจวรรณ   ทินรงค์

                                                                                                                       เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559    อ่าน 304 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**