กิจกรรม : โครงการส่งเสริมอาชีพรายละเอียด :
    

                      องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพขึ้น  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนในท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาอาชีพ หรือ อาชีพเสริม และมีทักษะในการประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต  สามารถนำไปประกอบอาชีพเพื่อลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ และทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  จัดขึ้น ณ  อาคารเอนกประสงค์    อบต.กรุงชิง เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559    

 

                                                                                                                     ภาพ/ข่าว โดย เบญจวรรณ  ทินรงค์

                                                                                                              เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2559    อ่าน 181 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**