กิจกรรม : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
รายละเอียด :
    

                        องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2559  ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช  กรุงเทพมหานคร  ระยอง และจังหวัดชลบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นคุณประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป โดยยึดหลักการของความพอเพียง ความพอดี การใช้ชีวิตอย่างรอบคอบ ไม่ฟุ่มเฟือย ใช้ชีวิตในความไม่ประมาทในชีวิตประจำวัน  เป็นการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่กลุ่มผู้นำชุมชน แกนนำเกษตรกร  แกนนำกลุ่มอาชีพ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์เศรษฐกิจชุมชนต้นแบบ

 

                                                                                                                         ภาพ/ข่าว  โดย เบญจวรรณ   ทินรงค์

                                                                                                                  เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 มิถุนายน 2559    อ่าน 254 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**